دوست خوب

 

If you should die
before me, ask if you
could bring a friend.

اگر تو خواستی قبل از من بميری

 بهم بگو که می خوای يه دوست رو هم همراه خودت ببری يا نه .Everyone hears
what you say.
Friends listen to
what you say.
Best friends
listen to what you don't
say.

هر کسی چيزايی رو که شما می گين می شنوه.

ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن.

اما بهترين دوستان

حرفايی رو که شما هرگز نمی گين می شنون.A friend is someone who knows
the song in your heart
and can sing it back to you
when you have forgotten
the words.;

يه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه

و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی

اونا رو واسه ات بخونه.

 

  
نویسنده : esfandiar baharloo ; ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٢