اعتراض C N N به پرشین وبلاگ

با سلام

از تمامي سايتها، صاحبان شرکتها، مجلات الکترونيکي و تمام افرادي که «نامه اعتراض كاربران و سايتهاي ايراني به گزارش رويترز و سي.ان.ان» را امضاء نمودند، کمال تشکر و قدرداني را داريم.
همان گونه كه از ليست امضاها پيداست، عموم افراد فعال و مطرح اين حوزه (كه نسبت به وضعيت صنعت جوان اينترنت در كشورمان دغدغه دارند) با وجود تبليغات كم، به خوبي راه به اين نامه پيدا كرده و آن را تاييد كردهاند، كه اين هم مايه خرسندي و دلگرمي است.
دوباره از شما تشكر ميكنيم و اميدواريم اين دغدغه و حساسيت، همواره باقي باشد.
در ضمن به اطلاع شريفتان ميرسانيم كه آماده كردن نامه و ليست براي ارسال به مخاطبين اصلي اعتراض در حال انجام است و هر گونه خبري دراين خصوص، به طور عمومي منتشر خواهد شد.

با تشکر،
گروهي از مديران سايتها و کاربران اينترنتTo:
CNN, An AOL Time Warner Company
Reuters News Agency, A Reuters Company

Dear directors,

We are a group of internet website editors and users that believe in the free usage of internet. We strive for the further development of Internet and its increased usage among Iranian users. The remarkable increase in the number of various functional and specialized websites and Persian weblogs in a short period is a proof for success in this regard.
Your recent reports(Prostitute diary tops Iran Web hit and Iran Internet Use at Risk from Conservatives) on the situation of internet in Iran, conveys the wrong message that 'Prostitute diary tops Iran Web hit', and has led us to declare our strong objection against this report.
We, the undersigned, believe that this report is fictitious and insulting to Iranian culture and leads to ruin the image of Iranian Internet users. Considering this fact we demand:
1. The addressed media declares the invalidity of the article, and expresses its official apology in the official website of that media.
2. The addressed media acts with more consideration and seriousness in the future towards monitoring articles, and confirming the validity of articles and descriptions, presented by reporters and journalists of that media on the situation of Internet in Iran.

Respectfully submitted by the undersigned,

The Undersigned
مديران محترم خبرگزاري CNN / Reuters
ما گروهي از مديران سايتها و كاربران مدافع اينترنت آزاد هستيم، كه در جهت گسترش اينترنت و كاربردهاي گوناگون آن در ايران تلاش ميكنيم. افزايش فوقالعاده شمار سايتهاي كاربردي متنوع و نيز وبلاگهاي فارسي در زماني كوتاه، نشاندهنده موفقيت در اين زمينه است.
گزارش اخير رسانه شما از وضعيت اينترنت در ايران، و القاي اين مسئله نادرست كه «پربينندهترين سايت ايراني، وبلاگ يك فاحشه است» ما را بر آن ميدارد كه نهايت اعتراض خود را به اين گزارش اعلام کنيم.
به اعتقاد ما امضا کنندگان, اين مقاله غيرمستند و توهينآميز به فرهنگ ايراني بوده و موجب مخدوش کردن وجهه کاربران ايراني در اينترنت است و خواهان موارد زير مي باشيم:

1. پس گرفتن آن مقاله و عذر خواهي رسمي در سايت رسمي خبري آن رسانه.
2. هشياري و پي گيري آن رسانه براي نظارت در مورد مستند بودن مقاله ها و توصيفاتي که از طريق گزارشگران و نويسندگان آن رسانه در مورد وضعيت اينترنت در ايران ارايه مي شود.

با تشکر،
گروهي از مديران سايتها و کاربران اينترنتبرای ديدن ليست امضا کنندگان و اطلاعات بيشتر اينجارو کليلک کنيد
  
نویسنده : esfandiar baharloo ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٢