ايران

ای ايران ای مرز پر گهر

ای خاکت سر چشمه هنر


دور از تو انديشه بدان پاينده مانی تو جاويدان

ای........ی دشمن از از تو سنگ خارهای من آهنم

جان من فدای خاک پاک ميهنممهر تو چون شد پيشهام دور از تو نيست انديشه ام

در راه تــــو کــــی ارزشی دارد اين جــان مـــــــا

پاینده باد خاک ایران مـــــا

سنگ کوهت در گوهر است

خاک دشتت بهتر از زر است

مهرت کی از دل برون کنم؟

بر گوبی مهر تو چون کنم؟

تا گردش جهان ودور آسمان بپاست

نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

ایران ای خرم بهشت من

روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد بر پیکرم

جز مهرت بدل نپرورم

از آب و خاک ومهر تو سرشته ام

مهرت از برون بمیرد این دلم


( شعر و آهنگ از هنرمندان کرمانی)

(حسین گلاب - روح الله خالقی)


  
نویسنده : esfandiar baharloo ; ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٢