پاک کردن ويروس Sub7

اول از هرچيز شما بايد يك آنتي ويروس به روز بر روي سيستم خود داشته باشيد.
سيستم را اسكن كنيد و فايل هاي ويروسي ساب سون كه قابل پاك شدن هستند پاك كنيد.به احتمال زياد فايل هاي موجود در فولدر ويندوز شما پاك نمي شوند و آنتي ويروس در پاك كردن آن ها به مشكل بر مي خورد.
نام فايل هاي ويروسي كه آنتي ويروس قادر به پاك كردن آن ها نبوده را به خاطر بسپاريد.
قصد از اعمال اين تنظيمات پاك كردن روش هاييست كه باعث اجرا شدن فايل ويروس در هنگام بالا آمدن ويندوز مي شود تا آنتي ويروس قادر به پاك كردن آن ها باشد.

بر روي Start كليك كنيد،سپس Run و سپس تايپ كنيد:

COMMAND /C COPY %WINDIR%\REGEDIT.EXE %WINDIR%\REGEDIT.COM
اين فايل را گرفته و اجرا كنيد.--->

بر روي Start كليك كنيد،سپس Run و سپس تايپ كنيد Regedit.com و Enter را فشار دهيد.
در پنجره باز شده بر روي Hekey_local_machin كليك كنيد.

از زير منوي باز شده بر روي Software كليك كنيد و همين طور زير منو هاي باز شده را به ترتيب زير انتخاب كنيد.
اين خط بدين معني است كه ابتدا بر روي HKEY-LOCAK-MACHIN و بعد بر روي زير منوي Software و به همين ترتيب ادامه دهيد.

HKLM\Software\-->Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\

وقتي زير منوي آخر يعني RunService را انتخاب كرديد،به پنجره سمت راست نگاه كنيد.هر خطي كه نام و آدرس فايل ويروسي كه آنتي ويروس شما قادر به پاك كردن آن ها نبوده را در برداشت پاك كنيد. اين عمل را در باره اين مسير ها نيز اجرا كنيد.

توجه كنيد:
اين خط بدين معني است كه ابتدا بر روي HKEY-LOCAK-MACHIN و بعد بر روي زير منوي Software و به همين ترتيب ادامه دهيد.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\

HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\KeyName\

اين كليد را در صورت وجود پاك كنيد:

HKEY_CLASSES_ROOT\.dl

از پنجره رجيستري خارج شويد.
مجددا بر روي Start ، سپس بر روي Run كليك كنيد و عبارت Msconfig را تايپ كنيد.
در قسمت WIN.INI ،عبارت اجرا كننده ويروس را از خط =Run پاك كنيد .از قسمت Windows .
در قسمت SYSTEM.INI عبارت اجرا كننده ويروس را از خط =Shell پاك كنيد.از قسمت Boot.اين قسمت مي بايست عبارت EXPLORER.EXE را در برداشته باشد.

هم اكنون ويندوز را Restart كنيد و بعد از بالا آمدن ويندوز مجددا به اسكن كامپيوتر بپردازيد.در صورتي كه مجددا آنتي ويروس قادر به پاك كردن فايل ها نبود،شما دستور عمل هاي بالا را به درستي اجرا نكرده ايد و ويروس مجددا اجرا شده است

علی سليمی از وين کامپيوتر
  
نویسنده : esfandiar baharloo ; ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ خرداد ،۱۳۸٢