خليج
با هر نگاه بر آسمان اين خاک

هزار بوسه ميزنم

نفسم را از رود سپيد و آبي آسمان خزر

و خليج هميشه گي فارس ميگيرم

من نگاهم از تنب کوچک بزرگ ابو موسي نور ميگيرد

من عشقم را در کوه گواتر در سرخس و خرمشهر به زبان مادري فرياد خواهم زد

تفنگم در دست و سرودم بر لب همه ايران را ميبوسم

من خورشيد هزار پاره عشق را بر خاک وطن مياويزم

اي وارثان پاکي من آخرين نگاهم بر آسمان آبي اين خارک و هميشگي فارس خواهد بود.

( عادل حسني)

  
نویسنده : esfandiar baharloo ; ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ خرداد ،۱۳۸٢